17 grudnia 2021

W czym pomoże Ci optometrysta, a w czym okulista?

Pacjenci bardzo często zastanawiają się, do kogo iść po soczewki lub na badanie wzroku. Zagadką może być także czym dokładnie zajmuje się optometrysta. W tym artykule odpowiemy na pytanie, z jakim problemem związanym z oczami należy się zwrócić się do okulisty a z jakim do optometrysty. Przedstawimy również dobre praktyki współpracy tych specjalistów od ochrony oczu.

Okulista a optometrysta – czym różnią się te zawody?

Mimo że zarówno okulista, jak i optometrysta to specjaliści od ochrony wzroku, obszary ich działania nie są ze sobą tożsame.

Okulista to lekarz, a więc osoba uprawniona do diagnozowania i leczenia chorób oczu. Może też rozpoznawać wady wzroku, jednak głównym obszarem jego działań jest przede wszystkim zwalczanie chorób tego narządu. Jest uprawniony do wystawiania recept na leki.

Natomiast optometrysta to przedstawiciel zawodu – jak wskazuje definicja Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki – należącego do systemu ochrony zdrowia. Zajmuje się on wykonywaniem pomiarów parametrów układu wzrokowego i rozpoznawaniem wady wzroku, a następnie dobieraniem sposobu ich korekcji [1].

Do optometrysty można więc udać się w celu zbadania wady wzroku i doboru soczewek kontaktowych czy okularów.

Chcąc zbadać wzrok, możesz udać się zarówno do okulisty, jak i optometrysty. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Jak przebiega badanie wzroku u okulisty i optometrysty?

Optometrysta i okulista – współpraca

Nie istnieją konkretne wytyczne związane z tym, kiedy optometrysta powinien nawiązać współpracę z okulistą i odwrotnie. Codzienna praktyka pracy tych specjalistów pozwala jednak na wypracowanie sposobów współdziałania. Wartościowych informacji dostarcza m.in. praca Sposoby odsyłania pacjentów praktyce optometrycznej w Polsce autorstwa Jakuba Płóciennika, Sylwii Kropacz i Derka Mladenovicha opublikowana na łamach „Optyki”. Autorzy przeprowadzili badania związane z postępowaniem optometrystów w różnych sytuacjach i wskazali, że według wyników ankiety:

  • w przypadku rozpoznania chorób oczu optometryści co do zasady odsyłają pacjentów do lekarza okulisty;
  • w przypadku problemów z widzeniem – 56% respondentów najpierw odsyła pacjenta do innego optometrysty, a 43% preferuje kontakt z okulistą;
  • w przypadku widzenia obuocznego – 57% pacjentów jest kierowanych do innego optometrysty, 32% do ortoptysty, natomiast 11% do okulisty [2].

Na gruncie tych danych można stwierdzić, że obecnie optometryści, o ile to możliwe, nie chcą obciążać okulistów i najpierw konsultują się z innymi przedstawicielami swojego zawodu. Dopiero w dalszej kolejności nakazują pacjentowi udanie się do lekarza. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy optometrysta zauważy, że pacjent może cierpieć z powodu choroby oczu. Jako że leczenie nie należy do kompetencji optometrysty, specjalista odsyła chorego do okulisty.

Zarówno okulista, jak i optometrysta mają uprawnienia do obsługiwania takich nowoczesnych urządzeń jak topografy rogówkowe. Podobnie mogą ocenić stan powierzchni oka i np. rozpoznać zespół suchego oka. Optometrysta, zanim zajmie się korektą wzroku, może we współpracy z okulistą zadbać o to, by ustabilizować powierzchnię oka [3].

Sprawdź: Jak dobrać soczewki? Kto w tym pomoże?

Optometrysta powinien działać w granicach swoich uprawnień, a gdy zauważy, że pacjent choruje, do jego obowiązków należy pokierowanie go do lekarza. Powinien zachować też zdrowy rozsądek w innej kwestii, a mianowicie konsultowania wad wzroku z okulistą – tu konieczna jest każdorazowa ocena czy pacjent wymaga wsparcia lekarskiego. 

O dobro pacjenta należy dbać zawsze. Warto zapoznać się z artykułem: Przypomnienie standardów obsługi klienta w salonie

 Źródła:

  1. Kodeks etyki i postępowania zawodowego Optometrysty, Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki.
  2. Płóciennik J., Kropacz S., Mladenovich D., Sposoby odsyłania pacjentów w praktyce optometrycznej w Polsce, „Optyka”, 2011, nr 4, s. 56–58.
  3. Bedliński, M., Ambroziak A.M., Nowoczesne metody obrazowania przedniego odcinka oka – współpraca okulisty i optometrysty w codziennej praktyce, „Optyka”, 2019, nr 6, s. 54–55.

BL_PL-2401-125