jak dobrać soczewki 31 lipca 2020

Jak przebiega dobieranie soczewek w salonie?

Ważne jest, aby przygodę z soczewkami rozpocząć od wybrania się do specjalisty, który pomoże nam dobrać odpowiednie soczewki kontaktowe. Nie należy tego robić samemu, ponieważ może to powodować szereg komplikacji. Z tego artykułu dowiesz się, jak wygląda dobór soczewek w salonie i z jakich elementów powinien się składać.

Jednak zanim do tego przejdziemy…

Upewnij się, że wiesz, z jakim specjalistą musisz się spotkać

Doborem soczewek kontaktowych zajmują się specjaliści ochrony wzroku – optometryści lub okuliści. Optometrysta zajmuje się badaniem refrakcji oraz sposobem doboru korekty do danej wady wzroku (również doborem soczewek kontaktowych). Natomiast okulista jest lekarzem, który specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób oczu (może także dobierać soczewki kontaktowe).

Więcej na temat tego, kto dobierze dla Ciebie odpowiednie soczewki kontaktowe, znajdziesz w artykule „Dobieranie soczewek. Kto w tym pomoże?”.

Dobieranie soczewek – jak przebiega?

Wywiad

Pierwszym i niezbędnym elementem doboru soczewek jest wywiad przeprowadzony przez specjalistę. Zaczyna się on już właściwie w momencie, kiedy pacjent wchodzi do salonu. Już wtedy specjalista może zauważyć wiele niepokojących zachowań, wynikających z problemów ze wzrokiem jak np. brak prawidłowego widzenia w niewielkich odległościach. Podczas wywiadu specjalista zadaje pacjentowi pytania m.in. o przebyte choroby i stwierdzone wady wzroku. Ważne są również pytania o styl życia pacjenta – jaką pracę wykonuje oraz jak spędza wolny czas. Na podstawie udzielonych odpowiedzi specjalista może dobrać odpowiedni rodzaj soczewek kontaktowych lub w razie potrzeby zasugerować pacjentowi udanie się do innego specjalisty – np. do okulisty lub neurologa.

Badania wzroku

Kolejnym ważnym etapem dobierania soczewek kontaktowych jest kompleksowe badanie wzroku. Może pojawić się tu wstępne komputerowe badanie (choć bez niego specjalista również z powodzeniem przeprowadzi korektę wzroku).

Drugim etapem doboru soczewek jest badanie ostrości wzroku, które jest przeprowadzane za pomocą tablic (nazywanych optotypami). Pojawiają się na nich litery bądź różne kształty. Jak przebiega takie badanie? Pacjent zakrywa jedno oko, a następnie odczytuje wskazane przez specjalistę litery/kształty. Następnie powtarza ćwiczenie z drugim okiem. Na koniec odczytuje kształty lub inne znaki, nie zakrywając żadnego z oczu. W tym badaniu określenie wady wzroku następuje na podstawie odpowiedzi pacjenta. Specjalista sprawdza, która soczewka daje badanemu najlepsze widzenie.

Ostatnim etapem jest badanie całego oka za pomocą lampy szczelinowej. Dzięki temu specjalista może dokładnie obejrzeć oko i ocenić jego stan kliniczny.

Dobór soczewek kontaktowych

Trzecim etapem wizyty w salonie jest dobór soczewek kontaktowych. Na podstawie wywiadu oraz przeprowadzonych badań specjalista proponuje odpowiedni dla pacjenta rodzaj soczewek. Dobór uzależniony jest m.in. od trybu wymiany soczewek, rodzaju wady wzroku oraz preferencji pacjenta.

Kolejnym krokiem w doborze soczewek kontaktowych jest założenie ich przez specjalistę bądź samego pacjenta oraz ocena czy soczewka jest dobrze dopasowana do powierzchni oka i czy jest wygodna dla pacjenta. Ważne jest, aby założona soczewka nie była ani zbyt luźna, ani za ciasna.

Udzielenie przez specjalistę pacjentowi niezbędnych informacji

Przedostatnim etapem doboru jest nauka zakładania i zdejmowania soczewek kontaktowych oraz ich higiena i pielęgnacja. Jest to bardzo ważne, ponieważ niestosowanie się do tych zaleceń może powodować różne infekcje i choroby oczu. Specjalista opowie, jak dbać o soczewki kontaktowe oraz pomoże dobrać odpowiedni płyn (wielofunkcyjny lub oksydacyjny). Opisze również, w jaki sposób należy go używać.

Wizyta kontrolna

Ostatnim etapem dobierania soczewek kontaktowych jest wizyta kontrolna. Pierwsza powinna się odbyć do 2-3 tygodni od założenia soczewek. Na tej wizycie specjalista po raz kolejny przeprowadza wywiad i pyta pacjenta o to, czy podczas użytkowania soczewek wystąpiły jakieś problemy. Pomaga też w ich ewentualnym rozwiązaniu. Przeprowadza także ponowne badanie wzroku i ocenia, czy soczewka jest prawidłowo osadzona.

Warto wiedzieć, że kolejne wizyty kontrolne powinny odbywać się co 6-12 miesięcy lub według indywidualnych zaleceń specjalisty.

BL_PL-2401-125